Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2018-04-16

Om Cookies>

 

Kontakta oss

Hör av Dig till oss om du har frågor runt vår verksamhet eller önskar kontakt i andra frågor.

E-post Undersviks hembygdsforening.


Styrelse och kaffebönor i Undersviks hembygdsförening fr v Karin Nilsson, Solveig Andersson, Elisabeth Eriksson, Katarina Wådell, Gunhild Persson, Lena Bergkvist, Monika Zetterlund och Kerstin Larsson.

Styrelse

Katarina Wådell, ordförande
Vallvägen 6, 182 75  STOCKSUND (Fluren)
0706-81 46 60, 0278-910 29, 08-85 77 88

Solveig Andersson, kassör
Söromåsen 8314, 820 11 Vallsta
073-049 46 07

Lena Bergkvist, vice ordförande                        
Djupa 8821, 820 11 Vallsta      
0278-470 96, 073-074 07 53

Karin Nilsson, sekreterare                                
HansErs Offerberg 9271 A, 820 11 Vallsta
0278-471 56, 070-267 52 79

Birgitta Hallin Olsson, ledamot                          
Simeå 8235, 820 11 Vallsta
070-679 80 05

Monika Zetterlund, ledamot
Vallsta By 1882, 820 11 Vallsta
0278-451 55, 073-842 17 14

Barbro Wedekind, hedersledamot
Offerberg 9200, 820 11 Vallsta
073-087 21 92

 

 


Gruppen Stugfogdar

Åke Andersson
Söromåsen 8314, 820 11 Vallsta
070-370 95 15

Lennart Persson
Söromåsen 4416, 820 11 Vallsta
0278-431 40

Henry Eriksson
Lövvik 9105, 820 11 Vallsta
073-033 28 82

 

Gruppen Kaffebönor

Sammankallande böna
Gunhild Persson      
070-301 62 97

Ordinarie bönor
Anne-Kristin Eriksson, 070-237 62 37
Karin Nilsson, 0278-471 56
Kerstin Larsson, 070-334 96 40
Lisa Eriksson, 0278-471 21
Lena Bergkvist, 0278-470 96
Solveig Andersson, 0278-430 37