Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2023-05-26

Om Cookies>

 

Kontakta oss

Hör av Dig till oss om du har frågor runt vår verksamhet eller önskar kontakt i andra frågor.

E-post Undersviks hembygdsforening.


Styrelse och kaffebönor 2020 på trappen till Gammelgården på Hans-Nils i samband med styrelsemöte utomhus. Övre raden: Solveig Andersson, Katarina Wådell, Elisabeth Eriksson, Birgitta Hallin Olsson. Stående Monika Zetterlund bredvid sittande Ann-Kristin Eriksson och Lena Bergqvist. Längst fram till vänster sitter Karin Nilsson.