Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2021-06-15

Om Cookies>

 

Kontakta oss

Hör av Dig till oss om du har frågor runt vår verksamhet eller önskar kontakt i andra frågor.

E-post Undersviks hembygdsforening.


Styrelse och kaffebönor på trappen till Gammelgården på Hans-Nils i samband med styrelsemöte utomhus. Övre raden: Solveig Andersson, Katarina Wådell, Elisabeth Eriksson, Birgitta Hallin Olsson. Stående Monika Zetterlund bredvid sittande Ann-Kristin Eriksson. Lena Bergqvist och Karin Nilsson i mitten.

Styrelse

Katarina Wådell, ordförande
Vallvägen 6, 182 75  STOCKSUND (Fluren)
0706-81 46 60

Solveig Andersson, kassör
Söromåsen 8314, 821 67 Vallsta
073-049 46 07

Lena Bergkvist, vice ordförande                        
Djupa 8821, 821 67 Vallsta      
073-074 07 53

Karin Nilsson, sekreterare                                
HansErs Offerberg 9271 A, 821 67 Vallsta
070-267 52 79

Birgitta Hallin Olsson, ledamot                          
Simeå 8235, 821 67 Vallsta
070-679 80 05

Monika Zetterlund, ledamot
Vallsta By 1882, 821 67 Vallsta
073-842 17 14

Barbro Wedekind, hedersledamot
Offerberg 9200, 821 67 Vallsta
073-087 21 92

 

 


Gruppen Stugfogdar

Åke Andersson
Söromåsen 8314, 821 67Vallsta
070-370 95 15

Åke Forsberg
Söromåsen, Kvaråsvägen, 821 67 Vallsta
070-352 47 08

Henry Eriksson
Lövvik 9105, 821 67 Vallsta
073-033 28 82

 

Gruppen Kaffebönor

Sammankallande böna
Gunhild Persson      
070-301 62 97

Ordinarie bönor
Anne-Kristin Eriksson, 070-237 62 37
Karin Nilsson, 070-267 52 79
Lisa Eriksson, 073-920 13 26
Lena Bergkvist, 073-074 07 53
Solveig Andersson, 073-049 46 07
Birgitta Hallin Olsson, 070-679 80 05