Vädret Undersvik

Local History Society of Undersvik, Sweden

 
Ansvarig utgivare
och redaktör:
Katarina Wådell (tv)
Webbdesign:
Kerstin Ekelund (th)

Copyright © text och bild
Undersviks hembygdsförening
Svart/vita bilder:
Fotograf okänd

Sidan uppdaterad:
2023-05-26

Om Cookies>

 

Om oss

Undersviks hembygdsförening

Undersviks hembygdsförening bildades 1938 med riksdagsmannen och folkbildaren P.L. Orgård (1932-1956), Tomterna, som förste ordförande.

Föreningen har som syfte att bevara hembygdens kultur men också att bevaka vår nuvarande miljö.

Hembygdsgården i Undersviks socken heter Gammelgården på Hans-Nils. Den byggdes på 1830-talet och flyttades 2019 från byn Lövvik till Kyrkbyn. I ett av rummen, som en period användes till skolsal, pryds väggarna av målningar på papp av arbråkonstnären Jonas Wallström (1798-1863). Hembygdsgården har en mängd föremål värda att bevara. De utgör en viktig del av vårt kulturarv. Denna hälsingegård har en intressant historia och är väl värd ett besök.

Hembygdsgårdens logotype ritades 1995 av Magdalena Bruntzell, Vallsta, efter gårdens utsmyckade dörr, en så kallad portik.

Föreningen ordnar under sommarhalvåret aktiviteter för att hålla Undersviks historia levande. Man genomför också träffar för att skapa sociala kontakter.

Vi hjälper gärna till med kontakter för dig som söker dina rötter i Undersviks socken.

 

 

 

  Mer att läsa...

  • Fastigheter
  • Litteratur
  • Styrelse, arbetsgrupper, årsstämma

Fastigheter

Undersviks hembygdsförening äger och förvaltar sex fastigheter – Gammelgården på Hans-Nils samt byggnaderna Logen, Spruthuset och Grillstugan på Hans-Nils i Kyrkbyn, Torsborg på toppen av Djupaåsen och Vallstugan på Byvallen.

Gammelgården på Hans-Nils i Kyrkbyn

Hembygdsgården i Undersvik flyttades 17 juli 2019 från Ol-Mats i Lövvik till Hans-Nils i Kyrkbyn. Här köpte föreningen en tomt på ca 5 000 kvadratmeter. Vi kallar vår vackra hälsingegård för Gammelgården. Den byggdes ca 1830. På den nyförvärvade tomten fanns en loge av ungefär samma datum. Logen har renoverats och används som samlingslokal. Spruthuset som en gång till hörde brandstationen i Simeå står också på Hans-Nils liksom en grillstuga skänkt av Stiftsgården.

Gammelgården var en del av Undersviks äldsta släktgård med anor från mitten av 1530-talet. Rummen är smyckade med tapeter från 1850-talet och gamla möbler. Här förvaras också bland annat samlingar av redskap som tidigare använts i hemmet, jordbruket och skogen i Undersviks socken. Allt skänkt av sockenborna med tanke på vad man ansåg skulle vara viktigt att studera för kommande generationer.

Gården används sommartid för aktiviteter inom hembygdsföreningens regi. Den visas också för intresserade efter överenskommelse.

Torsborg

Torsborg ligger på toppen av Djupaåsen med vidunderlig utsikt över bygden med Orsjön i fonden.

Huset kommer från hemmanet på Björnmyra vid södra Fluren. Handlaren Olle Hedin med butik i Simeå och filial på Fluren köpte hemmanet och flyttade mangårdsbyggnaden 1934-1935 till Simeå. Huset skänktes sedan till den 1942 nybildade Simeå Frisksportklubb. Sportklubbens förste ordförande och starke man och ideolog var simeåläraren Olov M Ward. Det bestämdes att man skulle använda den övre våningen av det ursprungliga timmerhuset från Björnmyra till klubbstuga. Den placerades inte utan stora ansträngningar nära toppen av Djupaåsen 1943.

Torsborg används som utflyktsmål och raststuga för undersviksborna.

Byvallenstugan

Stugan i Byvallen används flitigt av förbipasserande på vägen mellan Simeå och Fluren, liksom av vandrare efter Hälsingeleden mellan Bolleberget och Harsa. Gästboken talar om övernattande vandrare, de som stannar till för att vila och de som bara tittar in i den fina stugan.

Byvallen är en fäbodvall med anor från 1700-talet. I mitten av 1800-talet fanns 18 fäbodstugor men runt 1920 fanns bara 4 stugor i bruk. Tio år senare avslutades fäbodlivet på vallen.

1923 spelades delar av filmen Hälsingar in just i Byvallen

Ivar Jonsson tog initiativet

Ivar Jonsson från Simeå var under många år ordförande i Undersviks hembygdsförening. Stugan i Byvallen hörde till ett av de byggnadsvårdsprojekt han genomförde. Den 26 maj 1988 skrev Ivar ett avtal med de båda ägarna Nils-Erik O-Nils och Lars Eriksson.

   ”Stugan är i mycket dåligt skick och håller på att ruttna ner. I den händelse att stugan kan rustas och bevaras, överlåtes äganderätten av stugan till Undersviks hembygdsförening. Meningen är, att stugan sedan den är rustad, kan användas till raststuga och eventuell övernattning till Hälsingeleden. Stugan skall hållas öppen för alla som vill besöka Byvallen. Även marken omkring stugan upplåtes så att alla besökare kan komma in i stugan, samt hämta vatten i befintlig brunn intill stugan.”

Arbetet organiserades. Många hjälpte till. Ett trettiotal timmerstockar skänktes från olika håll. Undersviks skifteslag skänkte övrigt virke. Undersviks kamratförening svarade för huggning och sågning. Bollnäs kommun ordnade ett arbetslag som ställdes till Ivar Jonsson förfogande.

Invigning i juni 1990

När det var dags för invigning den 11 juni 1990 mötte en publik på 200 personer upp vid Byvallen. Prosten Börje Björklund, Järvsö, invigningstalade. Spel Olles glada spelmän stod för musiken - Gunnar Billsmon (fiol) Vallsta, Rune Moberg (dragspel) Simeå, Olle Jonsson (fiol), Erik Ljung (fiol) Sixten Eriksson (fiol), Simeå. Karin Nygren och Anna Turstam, Undersvik, sjöng duett. Ett buförningsfölje kom åkande efter häst med Karl-Erik Karlsson, Söderomåsen, som kusk. Med på vagnen fanns systrarna Anita och Agneta Olows, Undersvik. Allt enligt Ljusnan.                       

Litteratur

Mycket finns skrivet om Undersviks socken i gamla böcker och skrifter. Informationen på denna hemsida är bland annat hämtad ur nedanstående litteratur.


Gårdar i Undersvik
(Birgitta Hallin Olsson / Undersviks hembygdsförening)

Pris 200 kronor

Gemenskap i Undersvik
(Katarina Wådell / Undersviks hembygdsförening)

Pris 100 kronor

Målare i Undersvik
(Katarina Wådell / Undersviks hembygdsförening)

Pris 150 kronor

En annan tid i Undersvik
(Birgitta Hallin Olsson/ Undersviks hembygdsförening)

Pris 150 kronor

Fluren – en idyll i skogen
(Katarina och Tor Wåde
ll)
Pris 175 kronor

Undersvik i mitt hjärta
(Sven Östberg)
Pris 150 kronor häftad, 180 kronor inbunden

Undersviks
historia

(Ewert Tägtström)

Pris 25 kronor

Om du vill köpa någon av ovanstående böcker
e-post Undersviks hembydsförening
eller ring 0706-81 46 60.

Övrig intressant litteratur
De sökte en källa. Minnen från en skogsby
(Olle Orgård)
Byautvecklingsplan för Undersviks socken
(Byautvecklingsgruppen inom Undersviks kamratförening)
Sällsamheter i Hälsingland
(Birger Lundberg)
Helsingeminnen
(Fredrik Winblad von Walter)
Johan Olof Wallins resa genom Hälsingland sommaren 1838
(Robert Murray)
Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791
(Nils-Arvid Bringéus)
Glysisvallur
(Olof Broman)
Svensk Hembygd Hälsingland

Styrelse, arbetsgrupper och årsstämma

Styrelsen sammanträder 4 gånger per år.

Styrelse, revisorer, valnämnd och arbetsgrupper fram till årsmötet 2023

Ordinarie styrelseledamöter:
Katarina Wådell, ordförande
Ann-Kristin Eriksson, vice ordförande och kassör
Inger Lindqvist, sekreterare
Monika Zetterlund, ledamot
Moa Olsson, ledamot
Elena Adamenko, ledamot 

Hedersledamöter:
Barbro Wedekind
Lena Bergqvist

Ordinarie revisorer:
Lars Berggren, Börje Lind

Revisorssuppleant:
Olle Bergqvist

Valnämnd:
Jörgen Aspenberg, Annelie Bergåkra  

Kaffebönor:
Gunhild Persson, Ann-Kristin Eriksson, Annelie Bergåkra, Ingrid Söderlind, Maria Olsson, Gun-Britt Lindblom, Monica Svensson, Lena Spring och Margareta Nilsson.

Stugfogdar:
Östen Gustafsson, Åke Forsberg, Jörgen Aspenberg och Bengt-Göran Orgård.

Kallelse till årsstämman utgår senast 10 dagar för mötet och annonseras på hemsidan och i månadstidningen Byanytt samt via sms.

Verksamhetsberättelse 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
Resultat & balansräkning 2022,
2021, 2020 & tidigare, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
Stadgar 2012.